Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Приватне підприємство «Файвстарс» (надалі «Оператор»), яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 37291097), місцезнаходження: 71108, м. Бердянськ, Запорізької обл., Мелітопольське шосе, 18/1 , та включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3185 (відповідно до Рішення НКРЗІ від 21.03.2013 р. № 157), в особі директора Лимана Сергія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб («Абонент») укласти договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

читати далі ...

Наші документи