Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Для підключення Клієнту Послуги, останній повинен звернутися до Оператора шляхом звернення: - через Сайт Оператора; - за контактними телефонами Оператора вказаними на Сайті Оператора; - завітавши особисто до офісу Оператора за адресою вказаною на Сайті Оператора; повідомивши при цьому адресу, за якою необхідно надати Послугу.

2.2. Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги та повідомляє Клієнта про результати перевірки.

2.3. Після успішної перевірки звернення Клієнта на предмет можливості підключення, Оператор заповнює відповідну заявку встановленого зразка та передає її на виконання в Технічний відділ.

2.4. Підключення Клієнтів відбувається в порядку живої черги. Час очікування на підключення послуги складає від 1-го до 7-и робочих днів. В окремих випадках, у разі тимчасової відсутності технічної можливості, час очікування може складати від 7-и робочих днів та більше.

2.5. По настанню черги Клієнта, Технічний відділ Оператора та Клієнт узгоджують зручний час підключення Послуги. Клієнт зі свого боку зобов’язується сприяти роботі працівників Технічного відділу організацією доступу до необхідних приміщень, наданням відповідних ключів від горищ, щитків тощо.

2.6. Технічний відділ Оператора здійснює підключення Послуги Клієнту після виконання дій, зазначених в п. 2.5. цього Договору.

2.7. Якщо обраний Клієнтом Тарифний план передбачає внесення авансового платежу до моменту підключення Послуги, то Клієнт зобов’язаний перед підключенням Послуги надати особі, яка здійснюватиме підключення Послуги, документальне підтвердження сплати авансового платежу.

2.8. Роботи з підключення являють собою прокладання абонентської лінії від технічного майданчику Оператора до Кінцевого обладнання Абонента.

2.9. Після перевірки особи Абонента (останній повинен пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що його заміняє) та закінчення робіт з підключення, працівник Технічного відділу Оператора в присутності Абонента, перевіряє дієздатність Послуги. Після цього Оператор та Абонент підписують Наряд на підключення, останній робить свій перший авансовий платіж. Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту активації Оператором точки підключення Абоненту.

2.10. Сторони домовились, що умови п. 2.9 цього Договору не розповсюджуються на умови підключення Послуги у випадку, коли Абонент самостійно здійснює фізичне підключення Кінцевого обладнання до Телекомунікаційної мережі Оператора.

2.11. У разі самостійного підключення Кінцевого обладнання Абонентом, Оператор здійснює активацію точки підключення Абоненту протягом 3-ох днів (при умові сплати Абонентом Послуги та підписання Оператором та Абонентом відповідного Наряду на підключення). Нарахування щомісячних платежів здійснюється з моменту активації Оператором точки підключення Абоненту.

читати далі ...

Наші документи