Форма заказу

Публічна оферта (договір)

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Оператором, так і його Партнерами.

8.2. За Додаткові послуги, надані Партнерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Партнером, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Партнера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Партнера, а також про засоби зв’язку з ним.

8.3. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

8.4. Інформація про Додаткові послуги міститься на Інтернет-сайті Оператора або на сайтах відповідних Партнерів.

8.5. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про телекомунікації»; «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Кабінетом Міністрів України, та зобов’язуються їх дотримуватися.

8.6. У разі наявності заяв та скарг з приводу Послуг за цим Договором, Абонент може звертатися до Оператора в робочі дні з 8:00 до 17:00 за телефоном (099)537-35-35, (063)11-11-343, та в режимі електронного листування за електронною адресою 5strs.corp@gmail.com — цілодобово, або направляти свої скарги поштою на адресу 71108, м. Бердянськ, Запорізької обл., Мелітопольське Шосе, 18/1.

8.7. У випадку анулювання або закінчення терміну дії відповідної ліцензії Оператора дія Договору припиняється, про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору письмово повідомляє Абонента.

8.8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються положеннями діючого законодавства України.

8.9. Абонент, як фізична особа, шляхом Акцепту підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Оператором лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Подальші відносини між Абонентом та Оператором пов’язані з використанням персональних даних Абонента регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

Редакція чинна від 17 жовтня 2018 року

Директор ПП "Файвстарс" Лиман С.І.

Наші документи